Verslagen
images/slider/image1.jpg

Zondag 21 september 2014, Rijnsaterwoude

Na op 14 september in Aarlanderveen in een startdienst te hebben gezongen, mochten we vandaag opnieuw in een "startdienst" onze medewerking verlenen. Twee zondagen achter elkaar zingen zorgt ook voor Reveil een leuke en actieve start van een nieuw seizoen. De liederen die we zingen zijn in beide diensten bijna gelijk. Dat is weer een voordeel voor ons tijdens het oefenen. Waren de diensten dan ook gelijk? Nee, een paar verschillen:

- Tijdens het lied voor de dienst loopt de koster dansend de mensen te verwelkomen
- Voor proponent A. van der Stoel was het zijn eerste startdienst
- Tijdens de dienst een uitnodiging ontvangen om mee te doen met boerengolf na de dienst. Een startactiviteit die we nog niet eerder hebben meegemaakt. De tijdsplanning heeft Reveil weerhouden om mee te doen.
- Genoeg kinderen om regelmatig een kindernevendienst en een kidscat te organiseren.
- Na de dienst samen met gemeenteleden koffiedrinken met iets lekkers er bij.
Zo zie je de verschillen per gemeente en per dienst. Al met al een dienst waaraan we goed gevoel hebben overgehouden. De positieve reacties die we naderhand hoorden versterkten dit alleen nog maar.