Verslagen
images/slider/image1.jpg

Vanmorgen mochten we onze medewerking verlenen

tijdens de ‘Braderieviering’ op het Marktplein in ’s_Gravenzande. Het was een zonovergoten morgen met een plein vol met mensen uit verschillende ’s_Gravenzandse kerken. We mochten ons als groep verheugen met een uitgebreid combo wat ons optreden extra feestelijk maakte.

Het thema van deze viering was: ‘Time Out’, even weg uit de drukte van alle dag. De Here Jezus roept ons zelf op met de woorden: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’

We hebben als groep genoten van dit bijzondere optreden in de open lucht, waarin we behalve onze eigen liederen ook de samenzang mochten begeleiden.

Dit was voor Arno zijn laatste optreden met Reveil, na ruim 25 jaar heeft hij afscheid genomen van ons als groep.

Wij nemen voor de komende twee maanden ook een ‘time out’ en hopen begin september weer met frisse moed van start te gaan met een nieuw seizoen.

Schipluiden 12 maart 2017

Op deze mooie zondagmorgen waren we uitgenodigd om medewerking te verlenen aan de dienst die werd voorgegaan door Ds Jos Aarnoudse met als thema; Twijfel in het donker niet, wat je in het licht zag.

Om half negen werden we welkom geheten door de koster, waarna het opbouwen en inzingen kon beginnen.

Andre, onze toetsenist, werd deze morgen bijgestaan door drummer Rick, die voor de gelegenheid wilde meespelen. De samenwerking verliep uitstekend en dat was goed te horen, mede door de goede akoestiek in de kerk was het heerlijk zingen en musiceren.

We hebben mooie liederen kunnen en mogen zingen en spelen, waardoor we de mensen in de kerk mochten bemoedigen.

In de meditatie sprak de dominee o.a. over de donkere tijd die ouders of grootouders meemaken wanneer zij kind of kleinkind verliezen, als voorbeeld gaf hij de drie jonge mensen die van Gods mooie natuur in de bergen wilde genieten en door een lawine werden bedolven, wat zeer treffend was, mede doordat in ons dorp in de weken hiervoor in één familie zowel een kind als kleinkind kwam te overlijden, verschrikkelijk en niet te begrijpen, maar we mogen weten dat er één groot licht is waarop wij altijd kunnen vertrouwen, ook in de diepste duisternis of donkerste nacht…..

Door het licht der wereld, Jezus, zijn wij gered.
Ik weet, Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet.
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld, ik geloof !

 

Op kerstavond mochten wij onze medewerking verlenen in de net opnieuw geopende kerk in Honselersdijk. Na een grote renovatie en restauratie is er aan de binnenkant een geheel nieuwe kerk ontstaan. Niet alleen het uiterlijk, de naam, de inrichting, maar ook de klank is flink veranderd tijdens de verbouwing.

Gelukkig hebben wij onze laatste repetitie op donderdagavond al in de kerkzaal kunnen houden waardoor we konden ontdekken hoe we het geheel goed konden laten klinken. Dit heeft een hoop stress op kerstavond voorkomen.

Het was voor ons ook fijn om in de dienst op kerstavond te mogen zingen.

De bekende liederen zoals Stille nacht en het Ere zij God werden gezonden, maar ook de Kerstbelijdenis, Immanuel, een Kerstmedley. De lezing uit Lucas 2 vertelde het kerstverhaal. Want dat is kerst: De geboorte van het kind in Bethlehem.

Al met al kijken we terug op een fijne en zeker een gezegende dienst, het begin van onze kerst.

 

Zendingsdienst Ter Heijde 13 nov. 2016

Op deze zondagmorgen mochten we medewerking verlenen in de zendingsdienst in Ter Heijde, met het thema vrede.
De dominee sprak o.a. over het vergeven van daden en dingen die mensen onderling elkaar aandoen waarna er, als men met elkaar verzoend is, vrede ontstaat.

Vrede voor jou en vrede voor mij, vrede voor wie het wil horen

Vrede voor jullie en vrede voor ons, vrede om in te geloven

Vrede van God die alles omspant, vrede gaat alles te boven

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht

Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.

Deze en andere liederen mochten wij en de gemeente zingen ter ere van onze Machtige God die alles in zijn handen heeft.

Op zondag 23 oktober waren we weer uitgenodigd in de Baptistengemeente te Alphen aan de Rijn.

In deze dienst ging ds. Koekoek voor en hield een mooie preek over het leven na de dood, over onze verantwoordelijkheid nu, maar ook over Gods genade door onze Here Jezus. Het was wonderlijk te ervaren dat onze liederen zo prachtig aansloten op de woorden van ds. Koekoek en verder in de dienst. 

Reveil is al een aantal keren eerder in deze gemeente uitgenodigd en voor 2017 staat er alweer een nieuw optreden gepland in Alphen aan de Rijn! 

De Brug, project Pak van m'n Hart

Vandaag heeft Reveil het gebouw ‘De Brug’ ter beschikking gekregen om ons project: ‘Pak van mijn hart’ op te voeren. Het verschil met onze première op 12 maart was, dat we toen zeker waren van een volle zaal, omdat we onze familie, vrienden, kennissen en oud-leden hadden uitgenodigd. Dit optreden was voor belangstellenden, en die waren er! De zaal zat ook deze keer helemaal vol!! Het was een feest om ons project voor zoveel mensen op te voeren. We mochten hen meenemen op een reis door de Bijbel, en zo door middel van zang, muziek, beelden, dans en mime de Boodschap van God door te geven. Daar wordt je echt blij van!

Reveil bestaat dit jaar 25 jaar. Op zichzelf genomen is dit een reden om dankbaar te zijn. In de jaren die achter ons liggen hebben we met onze liederen op vele plaatsen in ons land mogen getuigen van de liefde van Jezus. Het vijftienjarig bestaan in 2006 was de aanleiding om ons te presenteren met het programma “Heerlijk, helder…….” In dit project stond Jezus centraal als de bron van het levende water. Het was een dienst vullend programma met zang, dans, een vlaggenact, mime en een korte uitleg, dat we met veel succes in diverse kerken hebben mogen uitvoeren. Inmiddels zijn we toe aan ons zilveren jubileum en dat was voor een speciaal voor deze gelegenheid geformeerde projectgroep een goede reden om zich te buigen over de invulling van een nieuw project. Na een aantal brainstormsessies kwam er een nieuw programma tot stand met de titel “Pak van mijn hart”, waarin we meegenomen worden met een reis door de bijbel met een mix van Nederlandstalige liedjes, samenzang, mooie passende beamerbeelden, gesproken tekst en diverse verrassende elementen. Voor de begeleiding werd een band samengesteld met diverse oud-leden en gastmuzikanten. Na een jaar van repeteren, schaven en de puntjes op de “i” zetten, beleefden we op 12 maart 2016 de première in de tot de laatste plaats (ruim 350 bezoekers) bezette Kiem. Om 20.00 uur doofden de lichten en vanuit de zaal kwamen de leden van Reveil zingend het podium op. “De Heer is hier in glorie en luister”.

Zondag 1 november

We waren uitgenodigd in de Dorpskerk van Schiedam-Kethel. Regelmatig is er daar een avond gospel sound. Er was ons gevraagd de gehele dienst vol te zingen. En dat hebben we gedaan!!

We begonnen met ‘a beautiful day’. Een gezellige binnenkomer waarin we zingen dat ondanks zorgen een dag heel mooi kan zijn. We zongen bekende liedjes en ook enkele nieuwe nummers. Erg gaaf om te doen. Tussendoor was er nog samenzang en waren er gedichten en een korte overdenking. We eindigden de dienst met ‘Wees gezegend’. Bijzonder omdat aan iedereen toe te zingen. En zoals de dominee zei; zegenend om zo aanwezig te mogen zijn en te mogen zingen.

Onze drummer, Bas van Buuren, heeft zijn laatste optreden gedaan bij Reveil. 10 jaren heeft Bas ons verblijdt met zijn drumwerk. We zijn dan ook heel dankbaar dat Bas onze optredens verrijkt heeft met zijn uitstekende drumwerk. En we hopen Bas natuurlijk nog eens terug te zien!! 

Al met al kijken we terug op een gezellig samenzijn en zeker een gezegende dienst!

Startzondag 2015

Zondag 13 september mochten wij onze medewerking verlenen in de Protestantse Gemeente Monster. Het was de startdienst voor het nieuwe seizoen en het thema van deze dienst was “Goede Buur”. Na een komisch filmpje van Buurman en Buurman kregen we van dominee van Duyvenbode een korte uitleg. Het is belangrijk om je naaste te helpen, geloven doe je met je hart, maar geloven is ook door er voor elkaar te zijn. Wij hebben fijne liederen gezongen en met de gemeente twee opwekkingsliederen. Het was een mooie dienst en na afloop kregen we diverse complimenten over de goede kwaliteit. Alle liederen in het Nederlands gezongen. Voor ons heel gewoon, maar voor de mensen in de kerk iets dat extra gewaardeerd wordt. Maar de complimenten zijn voor de Heer, Zijn naam maken wij groot.