Verslagen
images/slider/image1.jpg
25 december 2023. Deze Kerstmorgen hebben wij medewerking verleend aan de dienst in de Hervormde Kerk te Ter Heijde.


10 december 2023. In deze Advent periode hebben wij als Gospelgroep Reveil een zang uur verzorgd in het Atrium van De Hoge Tuinen in Naaldwijk.

 

22 oktober 2023. Net als in het voorjaar van 2022 hebben wij in Vlietzicht te Wateringen een muzikaal uur mogen verzorgen. Vorig jaar hebben we in verband met de corona maatregelen/beperkingen een korter programma in twee aparte woonkamers gegeven. Dit jaar konden we een uitgebreider programma in één woonkamer uitvoeren, omdat daar weer iedereen welkom was.


Zondag 28 mei 2023. Deze Pinkstermorgen mochten wij in onze thuishaven, de Noorderkerk, onze medewerking aan deze dienst verlenen.  
.

Zondag 12 februari 2023. Vandaag hebben wij in het woonzorgcentrum Triangel een compleet programma met muziek en gedichten verzorgd. Het was een fijne middag voor zowel de bewoners als voor ons als Gospelgroep Reveil.

 

25 december 2022, Op deze eerste kerstdag was Reveil uitgenodigd door de PKN Noorderbrug om in de Noorderkerk haar medewerking te verlenen in de dienst.

 

14 december 2022. Wij als Reveil willen graag, in de advent/kerstperiode, meerdere keren onze kerstliederen laten horen. Daarom waren wij blij dat we dit keer mochten zingen tijdens het PKN-Ouderenkerstfeest in De Kiem te ’s-Gravenzande.

16 oktober 2022. In de morgendienst hebben wij als Reveil weer een aantal liederen mogen zingen.  

 

10 juli 2022. Reveil heeft zijn medewerking verleend aan de Braderiedienst op het Marktplein in ’s-Gravenzande. Altijd weer bijzonder om zo in de buitenlucht een viering mee te maken.

 

15 mei 2022. Op deze middag hebben wij in verzorgingshuis Vlietzicht te Wateringen in twee woonkamers een aantal liederen gezongen voor de bewoners. 

 

1 mei 2022. We hebben gezongen tijdens een doopdienst in De Hoekstee.
 

20 april 2022. Op deze avond hebben wij in de Rank, een zangavond voor de Hervormde Vrouwengroep in De Lier verzorgd.
 

17 april 2022. Op Paasmorgen mochten wij onze medewerking verlenen in de Dorpskerk in Leimuiden.
.

Het was vroeg opstaan voor de leden van Reveil om op deze Kerstmorgen, op tijd in Woubrugge te zijn voor de Kerstdienst die om half tien begon. We werden heel hartelijk ontvangen door de kosteres, die goed voor ons zorgde, zowel voor als na de dienst, dat mag ook wel eens gezegd worden.
In dit knusse kerkje hebben we fijn kunnen zingen over het wonder van het Licht van de Wereld, de geboorte van onze Here Jezus. Het “Who’s the little baby born in Bethlehem” hebben we weer gezongen, evenals “Jesus, what a wonderfull child” en andere liederen van het kerstrepertoire. Het Licht van de Wereld dat nooit dooft, wist de dominee wel heel treffend uit te beelden d.m.v. een speciale kaars, die je niet kon doven, hoeveel moeite je er ook voor deed.
Het mogen meewerken aan deze mooie Kerstdienst in het Groene Hart, was het vroege opstaan zeker wel waard.


Op deze woensdagavond 18 december werden we “warm” onthaald in de zaal waar de Kerstviering word gehouden voor de bewoners van de service flat in ’s-Gravenzande. Om acht uur begon de viering met het door Reveil gezongen “Votum en Groet”, daarna als samenzang “Komt allen Tezamen”. Vervolgens, “een Kind is ons geboren” en “Via Bethlehem” gezongen door Reveil.
Tussen de bijbellezing uit Lucas 2 door hebben we de “Stille Nacht” en “Immanuel“ gezongen. Na de lezing “Ere zij God in den hoge”, en het voor ons nieuwe kerstlied “Who’s the little baby born in Bethlehem” Na de meditatie heeft Reveil o.a “Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt” en “Jesus, what a wonderfull child” gezongen, om daarna de viering gezamenlijk met de bewoners af te sluiten met het zingen van “Ere zij God.”
Na afloop van de Kerstviering was er nog een gezellig samenzijn met de bewoners, waarbij ook nog een lekker drankje geschonken werd!


Deze PGG dienst mochten we met Reveil compleet verzorgen met zang, dans, gebed en gedichten, maar vooral met veel zingen en muziek maken. Het combo was uitgebreid met fluit en gitaar. Weer eens heel wat anders, en leuk om op deze manier eens een dienst te kunnen invullen. “Welkom in Gods huis”, was het eerste lied gevolgd door het samen zingen van “Breng ons Samen”.
Na het gebed en gezongen “Votum en Groet”, zongen we de “Opwekkingsmedley”. Daarna volgde een dans bij het lied “Zoals een Hinde”, waarna “10.000 redenen tot dankbaarheid” klonk. Natuurlijk mochten de paraplu’s ook niet ontbreken in het lied “Er is een Hart dat klopt voor jou”. “Mijn Jezus, mijn Redder” het vlaggenlied, zongen we samen met de aanwezige mensen en na het “Wees Gezegend” sloten we de dienst af met “Groot is Hij, allerhoogste Heer”. Met plezier kunnen we terugzien op deze mooie samenkomst waarin we samen met de gemeente mochten zingen en spelen voor de Heer in een goed gevulde Kiem


Op deze Israëlzondag mochten we meewerken in de dienst van de Noorderbrug gemeente waarin Ds. Meyer voorging met het thema “grijpen of krijgen”, waarin de vertelling van David en Saul in de spelonk centraal stond. Hier hebben we ook enkele nieuwe liederen mogen zingen, het “Votum en Groet” en “Maranatha” en vooral de Israëlische Medley met o.a. Jerusalaim, Sjalom Chawerim, Hevenu Sjalom, Hineh matov en Havanagila vond de gemeente leuk om te horen, en was ook leuk om te zingen. Verder o.a. “Zoveel groter is Uw Liefde” en als afsluiting “Ik Leef” werd als heel verfrissend ervaren door de gemeenteleden. Kortom, een dienst om met een fijn gevoel op terug te kijken.


Deze zondagavond waren we weer uitgenodigd in de Baptistengemeente van Alphen aan de Rijn waar Dominee Koekoek in de dienst voorgaat. Het is leuk dat we elk jaar rond deze periode door hen worden gevraagd om mee te werken. We hebben enkele nieuwe nummers van het repertoire gezongen zoals; Votum en Groet, Maranatha, en andere, voor deze dienst toepasselijke nummers.
De liederen van de samenzang, welke uit de Joh de Heer bundel gezongen worden, werden weer mooi begeleid door Jaap.
Fijn om te horen van de dominee en de gemeenteleden dat men weer genoten had van de liederen, en dat men ons weer graag terug ziet komen, dus tot de volgende keer!


Wat was het heerlijk om op deze hele mooie zonnige 1e Paasdag in de Nieuwe Kerk in de Heenweg de opstanding van onze Here Jezus te vieren in een prachtige paasdienst die werd voorgegaan door Ds de Kwaadsteniet. We begonnen de dienst met, hoe toepasselijk, de “Opwekkingsmedley”. Na het Votum en Groet vervolgde Reveil met; “Waardig is het Lam” en “Uw genade is mij genoeg”. Christus onze Heer verrees en Weet je wel dat Jezus leeft werd in samenzang gezongen met begeleiding van Eelco. Daarna brachten we het mooie nieuwe lied; “Zoveel groter is Uw liefde”, prachtig gezongen door onze soliste Annette. Gevolgd door; “Ik leef omdat Hij stierf voor ons!”
In de meditatie werd het thema van de dienst uit Mattheus 28: 5-6, wees niet bang Hij Leeft, verteld door de dominee.

Heel veel dank aan de gastmuzikanten Arjan op drums en Ton op gitaar die samen met Andre zorgden voor een hele mooie muzikale ondersteuning, waardoor de liederen nog mooier werden uitgevoerd. “U zij de glorie, opgestane Heer!” zongen we in samenzang voor de zegen. Nadat we deze mochten ontvangen heeft Reveil nog “Kom en wees blij” en als uitzinger hebben we nog een keer; “Ik Leef!” gezongen met daarin een schitterende gitaarsolo van Ton! Met een voldaan gevoel mochten we deze dienst afsluiten, fijn om zo onze Heer te eren en te prijzen.


Het was weer fijn om mee te mogen werken aan de bijeenkomst in De Vloot die werd voorgegaan door
Ds Maaswinkel. Het thema van deze avond was dat we niet bang behoeven te zijn voor de dingen die in de wereld gebeuren, omdat de Here Jezus altijd bij ons is, en altijd voor ons zorgt. Dat we daarop mogen vertrouwen.

We mochten daarover ook zingen, met de liederen "U bent er telkens weer als ik U nodig heb", en "Ik Leef omdat U stierf voor ons", "De Liefde Overwint" en "Breng mij nader". Het was mooi om te zien dat de mensen ook geraakt werden door de liederen die we samen zongen en die door Reveil werden uitgevoerd. We mochten deze dienst afsluiten met het lied "Kom en wees blij, zing een lied voor Hem, prijs Zijn grote naam steeds weer!"


Voor de eerste kerstdag 25 december 2018 was Reveil uitgenodigd door de PKN gemeente om in de Noorderkerk haar medewerking te verlenen in de dienst.
In de maanden hiervoor is er door ons en het combo, uitgebreid met Thea, Ton en Peter, druk gerepeteerd, heel hartelijk dank dat jullie hiervoor extra tijd konden en wilden vrijmaken.

We begonnen de dienst die werd voorgegaan door dominee Meijer, met het zingen van de Reveil Kerstmedley, waarna we samen met de gemeente "Komt allen tezamen" en "Komt verwonderd u hier mensen" mochten zingen. Vervolgens na het welkom en het aansteken van de vier adventskaarsen werd er door Reveil “Immanuel” en “Jezus komt voor jou” gezongen waarna we tussen de schriftlezingen uit Jesaja 49 en Lukas 2: 1-20 “Een Kind is ons geboren” hebben gezongen.

Kerstviering PG ’s-Gravenzande in De Brug

Op dinsdagmiddag 11 december was Reveil uitgenodigd door de commissie kerstviering om medewerking te verlenen in de viering voor de ouderen.

We mochten zingen in een heel gezellige ingerichte zaal met ronde gedekte tafels. Wel heel bijzonder om eens in zo’n aangeklede zaal te mogen zingen.

Na de samenzang "Komt allen tezamen", hebben we in drie blokjes van twee liederen, onderbroken door een gedicht, schriftlezing en de meditatie o.a. te horen gebracht; "de Kerstmedley", "Let there be peace on earth", "Stille nacht", en als laatste het nieuwe lied, "Ik Leef"!

Het was heel fijn om mee te mogen werken aan deze kerstviering voor de ouderen, die er dan ook zichtbaar van genoten. De reacties die we kregen na afloop waren hartverwarmend.

Heel graag gedaan!Vanmorgen mochten we onze medewerking verlenen in de thuishaven van Reveil, De Noorderkerk, in een dienst die werd voorgegaan door dominee Mark Verrips.

We begonnen deze dienst door onze nieuwe Opwekkingsmedley, en opwekking 733, "de zon komt op, maakt de morgen wakker" te zingen.

Deze dienst was rijkelijk gevuld omdat de leden van kerkkring De Bron aanwezig waren en een kindje werd gedoopt, en een verhaal werd verteld door een zendingsechtpaar die worden uitgezonden naar Mozambique en waarin Reveil hun liederen ten gehore brachten.

We mochten de doop ondersteunen door o.a. het lied, “Weet je dat …je een parel in Gods Hand” en het lied “Doop” van Sela te zingen. Samen met de gemeente en De Bron hebben we, “Kom bij ons Heer” en “Geef mij kracht”, mogen zingen.

Ook mochten we een voor Reveil nieuw lied, “De Liefde Overwint” ten gehore brengen.

Door, “Wat zal de wereld mooi zijn op die dag”, samen met de gemeente te zingen, werd deze mooie dienst afgesloten. Het was een hele fijne en warme dienst waarin we de liefde van de Heer door zijn Heilige Geest mochten ervaren.


Vandaag mochten wij onze medewerking verlenen aan een dienst in de Triomfatorkapel in Alphen aan de Rijn.

Het is bijna een traditie om bij Ds. Koekoek tijdens de ‘Maranatha’ zondag te mogen zingen. Een dienst speciaal gericht op de wederkomst van de Here Jezus. We zongen in deze dienst drie nieuwe liederen: Opwekkingsmedley 2, Halleluja voor de Eeuwige’ en ‘De Liefde overwint’. Heel toepasselijk was ons slotlied, dat we samen met de gemeente zongen”: ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!

Deze keer ging in De Vloot Ds Gerrit van Dijk voor, en hij sprak over het onderwerp, ”Wij leven van de wind“ en er stond nogal een behoorlijke wind die dag. Hij bedoelde natuurlijk, aan de vooravond van het Pinksterfeest, Gods adem die over de aarde zweeft en zo de Heilige Geest bij ons brengt.

Het was een fijne bijeenkomst in De Vloot waar we onze liederen ten gehore mochten brengen, en de mensen genoten er dan ook zichtbaar van. Mooi om te zien hoe de Heilige Geest ook in, en door mensen heen werkt. Heel fijn om te ervaren dat de Heilige Geest ook in ons werkt, het is tenslotte Gods Geest die ons doet zingen …….

.

Vanmorgen vertrokken we al vroeg richting Leimuiden. We moesten voor dit optreden Marielle en Corrie missen i.v.m. ziekte en vakantie. Fijn dat Ton ons deze dienst op de gitaar wilde begeleiden. Het opbouwen ging niet zo soepel, omdat de communicatie stroef verliep.

Toen de dienst eenmaal begonnen was, waren we dit al snel vergeten. We mochten mooie liederen ten gehore brengen o.a. Uw genade is mij genoeg, Dank U voor het kruis Heer en Mijn hart Uw woning. De voorganger had ook een mooie preek. Het ging over Maria die naar het graf ging, die in het graf was, en weer uit het graf kwam. Hoe zij deze drie momenten beleefde.

Zij mocht later op die dag haar Heer ontmoeten, want Jezus leeft en wij met Hem, dat is Pasen!

Op deze stralend mooie zondagmorgen mochten we in de Dorpskerk zingen van Gods Heerlijkheid en Eeuwige Trouw in een dienst die werd voorgegaan door Ds de Kwaadsteniet

De dominee sprak over Gods verbond met de mensen en de belofte van God om nooit meer de wereld te vernietigen door een grote overstroming welke zichtbaar wordt gemaakt door het teken van de regenboog, die we keer op keer weer mogen zien en daardoor aan Gods belofte herinnerd worden.

Een boog in de wolken als teken van trouw.
Staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou.
In tijden van vreugde maar ook van verdriet.
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

Op deze kerstavond hebben wij onze medewerking verleend in de avonddienst. Een afspraak die anderhalf jaar daarvoor al gemaakt is. Een voorbeeld van op tijd een afspraak maken, doordat je het jaar daarvoor te laat was.
Voor ons betekent een optreden in Rijnsaterwoude een behoorlijke reistijd, maar omdat deze dienst niet laat op de avond is, was dat geen probleem.

Met de koster (Piet Endenburg) al aan het eind van de middag afgesproken zodat we in de kerk de geluidsinstallatie konden afstellen en nog wat liederen konden zingen voordat de dienst zou beginnen. Dit ging allemaal prima, totdat 5 minuten voordat de dienst begint er een brom op de geluidsinstallatie van de kerk ontstaat. Als nood oplossing heeft de dominee maar via een van onze microfoons en geluidsinstallatie de dienst geleid.

Zondag 12 november 2017 mochten wij zingen in de zendingsdienst van de PKN gemeente van Ter Heijde. Donderdagavond ervoor hebben wij in de prachtig verbouwde kerk onze repetitie gehouden om alles aan te sluiten en af te stellen voor ons optreden van zondag 12 november. De kerkdienst begon om 10.30 uur in plaats van 10.00 uur in verband met een vroege dienst van een gemeente die momenteel hun gebouw moeten missen vanwege een verbouwing.

Het thema van de dienst was ‘Hoe deel je het geloof’ en dominee Mast heeft ons verteld over een zendingsechtpaar dat ‘het geloof deelt’ en uitdeelt in Hong Kong. Prachtig, maar zeker ook niet makkelijk, om zo’n zware taak van God te krijgen. In de schriftlezing worden we allemaal opgeroepen om te leven vol toewijding en liefde aan God en de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat wij als Reveil onze bijdrage mochten uitzingen en hopen dat de woorden de gemeente heeft gesterkt in deze mooie opdracht voor het leven en dat iedereen naar huis is gegaan met een lied in het hoofd en in het hart.Op deze zondagavond hebben wij mogen zingen in de zangdienst met als thema “Een vaste burcht is onze God…”

In een zangdienst wordt natuurlijk veel gezongen. Dit is samengevat door uit ieder couplet een regel te halen en hieronder te verzamelen:

Hij komt te hulp en geeft bescherming
Juich, al wie bij Hem hoort
God heeft u uitverkoren
Daarom lof zij de Here
Halleluja, Halleluja,
Hij doet zijn hulp verschijnen
Gods eengeboren Zoon,
die nu stralende verschijnt

In Westland vond van 21 September tot en met 1 October 2017 WestlandOntmoet plaats. Tijdens deze week werden op veel plaatsen voor nog veel meer inwoners in Westland ontmoetingen georganiseerd. We stonden extra stil bij de kracht van een ontmoeting. Ook in Westland is veel behoefte om anderen te ontmoeten. Om anderen te treffen voor een glimlach, een toereikende hand, een luisterend oor of een maatje om mee af te spreken en samen activiteiten te ondernemen. De vraag naar gezelschap heeft iedereen. Daarom heeft Gospelgroep Reveil meegedaan aan het Muziekfestijn “Samen luisteren en zingen” in de Uniekerk aan de Langenstraat 181 te ’s-Gravenzande wat in het kader van Westland Ontmoet werd georganiseerd.

Op 24 september hebben wij weer gezongen
in de Triomfater Kapel van de baptistengemeente.
Zie de foto's voor de sfeer impressie van ons optreden.

Vanmorgen mochten we onze medewerking verlenen

tijdens de ‘Braderieviering’ op het Marktplein in ’s_Gravenzande. Het was een zonovergoten morgen met een plein vol met mensen uit verschillende ’s_Gravenzandse kerken. We mochten ons als groep verheugen met een uitgebreid combo wat ons optreden extra feestelijk maakte.

Het thema van deze viering was: ‘Time Out’, even weg uit de drukte van alle dag. De Here Jezus roept ons zelf op met de woorden: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’

We hebben als groep genoten van dit bijzondere optreden in de open lucht, waarin we behalve onze eigen liederen ook de samenzang mochten begeleiden.

Dit was voor Arno zijn laatste optreden met Reveil, na ruim 25 jaar heeft hij afscheid genomen van ons als groep.

Wij nemen voor de komende twee maanden ook een ‘time out’ en hopen begin september weer met frisse moed van start te gaan met een nieuw seizoen.

Schipluiden 12 maart 2017

Op deze mooie zondagmorgen waren we uitgenodigd om medewerking te verlenen aan de dienst die werd voorgegaan door Ds Jos Aarnoudse met als thema; Twijfel in het donker niet, wat je in het licht zag.

Om half negen werden we welkom geheten door de koster, waarna het opbouwen en inzingen kon beginnen.

Andre, onze toetsenist, werd deze morgen bijgestaan door drummer Rick, die voor de gelegenheid wilde meespelen. De samenwerking verliep uitstekend en dat was goed te horen, mede door de goede akoestiek in de kerk was het heerlijk zingen en musiceren.

We hebben mooie liederen kunnen en mogen zingen en spelen, waardoor we de mensen in de kerk mochten bemoedigen.

In de meditatie sprak de dominee o.a. over de donkere tijd die ouders of grootouders meemaken wanneer zij kind of kleinkind verliezen, als voorbeeld gaf hij de drie jonge mensen die van Gods mooie natuur in de bergen wilde genieten en door een lawine werden bedolven, wat zeer treffend was, mede doordat in ons dorp in de weken hiervoor in één familie zowel een kind als kleinkind kwam te overlijden, verschrikkelijk en niet te begrijpen, maar we mogen weten dat er één groot licht is waarop wij altijd kunnen vertrouwen, ook in de diepste duisternis of donkerste nacht…..

Door het licht der wereld, Jezus, zijn wij gered.
Ik weet, Hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet.
Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld, ik geloof !

 

Op kerstavond mochten wij onze medewerking verlenen in de net opnieuw geopende kerk in Honselersdijk. Na een grote renovatie en restauratie is er aan de binnenkant een geheel nieuwe kerk ontstaan. Niet alleen het uiterlijk, de naam, de inrichting, maar ook de klank is flink veranderd tijdens de verbouwing.

Gelukkig hebben wij onze laatste repetitie op donderdagavond al in de kerkzaal kunnen houden waardoor we konden ontdekken hoe we het geheel goed konden laten klinken. Dit heeft een hoop stress op kerstavond voorkomen.

Het was voor ons ook fijn om in de dienst op kerstavond te mogen zingen.

De bekende liederen zoals Stille nacht en het Ere zij God werden gezonden, maar ook de Kerstbelijdenis, Immanuel, een Kerstmedley. De lezing uit Lucas 2 vertelde het kerstverhaal. Want dat is kerst: De geboorte van het kind in Bethlehem.

Al met al kijken we terug op een fijne en zeker een gezegende dienst, het begin van onze kerst.

 

Zendingsdienst Ter Heijde 13 nov. 2016

Op deze zondagmorgen mochten we medewerking verlenen in de zendingsdienst in Ter Heijde, met het thema vrede.
De dominee sprak o.a. over het vergeven van daden en dingen die mensen onderling elkaar aandoen waarna er, als men met elkaar verzoend is, vrede ontstaat.

Vrede voor jou en vrede voor mij, vrede voor wie het wil horen

Vrede voor jullie en vrede voor ons, vrede om in te geloven

Vrede van God die alles omspant, vrede gaat alles te boven

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht

Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.

Deze en andere liederen mochten wij en de gemeente zingen ter ere van onze Machtige God die alles in zijn handen heeft.

Op zondag 23 oktober waren we weer uitgenodigd in de Baptistengemeente te Alphen aan de Rijn.

In deze dienst ging ds. Koekoek voor en hield een mooie preek over het leven na de dood, over onze verantwoordelijkheid nu, maar ook over Gods genade door onze Here Jezus. Het was wonderlijk te ervaren dat onze liederen zo prachtig aansloten op de woorden van ds. Koekoek en verder in de dienst. 

Reveil is al een aantal keren eerder in deze gemeente uitgenodigd en voor 2017 staat er alweer een nieuw optreden gepland in Alphen aan de Rijn! 

Zendingsdienst Ter Heijde 13 nov. 2016

Op deze zondagmorgen mochten we medewerking verlenen in de zendingsdienst in Ter Heijde, met het thema vrede.
De dominee sprak o.a. over het vergeven van daden en dingen die mensen onderling elkaar aandoen waarna er, als men met elkaar verzoend is, vrede ontstaat.

Vrede voor jou en vrede voor mij, vrede voor wie het wil horen

Vrede voor jullie en vrede voor ons, vrede om in te geloven

Vrede van God die alles omspant, vrede gaat alles te boven

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht

Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.

Deze en andere liederen mochten wij en de gemeente zingen ter ere van onze Machtige God die alles in zijn handen heeft.

De Brug, project Pak van m'n Hart

Vandaag heeft Reveil het gebouw ‘De Brug’ ter beschikking gekregen om ons project: ‘Pak van mijn hart’ op te voeren. Het verschil met onze première op 12 maart was, dat we toen zeker waren van een volle zaal, omdat we onze familie, vrienden, kennissen en oud-leden hadden uitgenodigd. Dit optreden was voor belangstellenden, en die waren er! De zaal zat ook deze keer helemaal vol!! Het was een feest om ons project voor zoveel mensen op te voeren. We mochten hen meenemen op een reis door de Bijbel, en zo door middel van zang, muziek, beelden, dans en mime de Boodschap van God door te geven. Daar wordt je echt blij van!

Reveil bestaat dit jaar 25 jaar. Op zichzelf genomen is dit een reden om dankbaar te zijn. In de jaren die achter ons liggen hebben we met onze liederen op vele plaatsen in ons land mogen getuigen van de liefde van Jezus. Het vijftienjarig bestaan in 2006 was de aanleiding om ons te presenteren met het programma “Heerlijk, helder…….” In dit project stond Jezus centraal als de bron van het levende water. Het was een dienst vullend programma met zang, dans, een vlaggenact, mime en een korte uitleg, dat we met veel succes in diverse kerken hebben mogen uitvoeren. Inmiddels zijn we toe aan ons zilveren jubileum en dat was voor een speciaal voor deze gelegenheid geformeerde projectgroep een goede reden om zich te buigen over de invulling van een nieuw project. Na een aantal brainstormsessies kwam er een nieuw programma tot stand met de titel “Pak van mijn hart”, waarin we meegenomen worden met een reis door de bijbel met een mix van Nederlandstalige liedjes, samenzang, mooie passende beamerbeelden, gesproken tekst en diverse verrassende elementen. Voor de begeleiding werd een band samengesteld met diverse oud-leden en gastmuzikanten. Na een jaar van repeteren, schaven en de puntjes op de “i” zetten, beleefden we op 12 maart 2016 de première in de tot de laatste plaats (ruim 350 bezoekers) bezette Kiem. Om 20.00 uur doofden de lichten en vanuit de zaal kwamen de leden van Reveil zingend het podium op. “De Heer is hier in glorie en luister”.

Zondag 1 november

We waren uitgenodigd in de Dorpskerk van Schiedam-Kethel. Regelmatig is er daar een avond gospel sound. Er was ons gevraagd de gehele dienst vol te zingen. En dat hebben we gedaan!!

We begonnen met ‘a beautiful day’. Een gezellige binnenkomer waarin we zingen dat ondanks zorgen een dag heel mooi kan zijn. We zongen bekende liedjes en ook enkele nieuwe nummers. Erg gaaf om te doen. Tussendoor was er nog samenzang en waren er gedichten en een korte overdenking. We eindigden de dienst met ‘Wees gezegend’. Bijzonder omdat aan iedereen toe te zingen. En zoals de dominee zei; zegenend om zo aanwezig te mogen zijn en te mogen zingen.

Onze drummer, Bas van Buuren, heeft zijn laatste optreden gedaan bij Reveil. 10 jaren heeft Bas ons verblijdt met zijn drumwerk. We zijn dan ook heel dankbaar dat Bas onze optredens verrijkt heeft met zijn uitstekende drumwerk. En we hopen Bas natuurlijk nog eens terug te zien!! 

Al met al kijken we terug op een gezellig samenzijn en zeker een gezegende dienst!

Startzondag 2015

Zondag 13 september mochten wij onze medewerking verlenen in de Protestantse Gemeente Monster. Het was de startdienst voor het nieuwe seizoen en het thema van deze dienst was “Goede Buur”. Na een komisch filmpje van Buurman en Buurman kregen we van dominee van Duyvenbode een korte uitleg. Het is belangrijk om je naaste te helpen, geloven doe je met je hart, maar geloven is ook door er voor elkaar te zijn. Wij hebben fijne liederen gezongen en met de gemeente twee opwekkingsliederen. Het was een mooie dienst en na afloop kregen we diverse complimenten over de goede kwaliteit. Alle liederen in het Nederlands gezongen. Voor ons heel gewoon, maar voor de mensen in de kerk iets dat extra gewaardeerd wordt. Maar de complimenten zijn voor de Heer, Zijn naam maken wij groot.

Paasmorgen 5 april 2015

Vroeg in de morgen, rond het vriespunt en de zon op de autoramen, reden we met volgepakte auto’s richting Leimuiden. In het mooie kleine kerkje waren we meer dan welkom. We mochten zingen en muziek maken voor de opgestane Heer. Nee, Pasen is geen eitje. Geloven in de opgestane Jezus is mooi, bevrijdend en hoopvol. Het mooiste compliment dat we kregen kwam van de voorganger: ‘Jullie zingen niet voor jezelf, maar voor de Heer.’

Zondag 21 september 2014, Rijnsaterwoude

Na op 14 september in Aarlanderveen in een startdienst te hebben gezongen, mochten we vandaag opnieuw in een "startdienst" onze medewerking verlenen. Twee zondagen achter elkaar zingen zorgt ook voor Reveil een leuke en actieve start van een nieuw seizoen. De liederen die we zingen zijn in beide diensten bijna gelijk. Dat is weer een voordeel voor ons tijdens het oefenen. Waren de diensten dan ook gelijk? Nee, een paar verschillen: