Verslagen
images/slider/image1.jpg

Reveil bestaat dit jaar 25 jaar. Op zichzelf genomen is dit een reden om dankbaar te zijn. In de jaren die achter ons liggen hebben we met onze liederen op vele plaatsen in ons land mogen getuigen van de liefde van Jezus. Het vijftienjarig bestaan in 2006 was de aanleiding om ons te presenteren met het programma “Heerlijk, helder…….” In dit project stond Jezus centraal als de bron van het levende water. Het was een dienst vullend programma met zang, dans, een vlaggenact, mime en een korte uitleg, dat we met veel succes in diverse kerken hebben mogen uitvoeren. Inmiddels zijn we toe aan ons zilveren jubileum en dat was voor een speciaal voor deze gelegenheid geformeerde projectgroep een goede reden om zich te buigen over de invulling van een nieuw project. Na een aantal brainstormsessies kwam er een nieuw programma tot stand met de titel “Pak van mijn hart”, waarin we meegenomen worden met een reis door de bijbel met een mix van Nederlandstalige liedjes, samenzang, mooie passende beamerbeelden, gesproken tekst en diverse verrassende elementen. Voor de begeleiding werd een band samengesteld met diverse oud-leden en gastmuzikanten. Na een jaar van repeteren, schaven en de puntjes op de “i” zetten, beleefden we op 12 maart 2016 de première in de tot de laatste plaats (ruim 350 bezoekers) bezette Kiem. Om 20.00 uur doofden de lichten en vanuit de zaal kwamen de leden van Reveil zingend het podium op. “De Heer is hier in glorie en luister”.

Vervolgens werden de bezoekers mee genomen met een reis door de bijbel. Op de achtergrond van het podium stond een groot hart opgesteld, dat in de loop van het programma opgevuld werd met puzzelstukken over thema’s zoals liefde, vergeving, trouw en hoop. Het eerste puzzelstuk was een vraagteken en het laatste een uitroepteken. Het hart van God stond in dit programma centraal. Het themalied van deze avond was dan ook een lied van Herman Boon: Er is een hart dat klopt voor jou. De avond werd afgesloten met het lied “Kom en wees blij, zing een lied voor Hem en prijs Zijn grote naam steeds meer”. Na afloop kreeg gospelgroep Reveil een daverend applaus en werden alle medewerkers en in het bijzonder de (gast)comboleden bedankt voor hun enorme inzet. We zouden het heel fijn vinden om dit programma nog vele keren te mogen presenteren.