Verslagen
images/slider/image1.jpgOp deze zondagavond hebben wij mogen zingen in de zangdienst met als thema “Een vaste burcht is onze God…”

In een zangdienst wordt natuurlijk veel gezongen. Dit is samengevat door uit ieder couplet een regel te halen en hieronder te verzamelen:

Hij komt te hulp en geeft bescherming
Juich, al wie bij Hem hoort
God heeft u uitverkoren
Daarom lof zij de Here
Halleluja, Halleluja,
Hij doet zijn hulp verschijnen
Gods eengeboren Zoon,
die nu stralende verschijnt

Louter goed zijn Gods wegen
Laat mij steunen op uw trouw
Laat mij trouw uw wet betrachten
’t allerhoogst en eeuwig goed
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
Toch overwint eens de genade
als aller stem Gods lof getuigt.
Vul mij met uw Geest steeds meer.
Voed mij dat ik groei naar U
Laat door mij uw levens water
vloeien als een klare stroom.