Verslagen
images/slider/image1.jpg

Voor de eerste kerstdag 25 december 2018 was Reveil uitgenodigd door de PKN gemeente om in de Noorderkerk haar medewerking te verlenen in de dienst.
In de maanden hiervoor is er door ons en het combo, uitgebreid met Thea, Ton en Peter, druk gerepeteerd, heel hartelijk dank dat jullie hiervoor extra tijd konden en wilden vrijmaken.

We begonnen de dienst die werd voorgegaan door dominee Meijer, met het zingen van de Reveil Kerstmedley, waarna we samen met de gemeente "Komt allen tezamen" en "Komt verwonderd u hier mensen" mochten zingen. Vervolgens na het welkom en het aansteken van de vier adventskaarsen werd er door Reveil “Immanuel” en “Jezus komt voor jou” gezongen waarna we tussen de schriftlezingen uit Jesaja 49 en Lukas 2: 1-20 “Een Kind is ons geboren” hebben gezongen.

Na de overdenking met als thema "Lichtpunt in de tijd" heeft Reveil twee nieuwe nummers uitgevoerd, nl; "Let there be peace on earth" en "Ik leef!"
Het was een fijne dienst waarin we de geboorte van Jezus, onze Verlosser en het Licht der wereld, mochten vieren en waarin we weer mochten ervaren hoe de Heilige Geest door ons heen werkt om de mensen in de kerk te bemoedigen door de liederen die we mogen zingen en spelen, geweldig!

Ook de fijne en warme reacties na afloop van de dienst doet een mens goed, fijn dat we op deze manier in Gods Koninkrijk mogen werken.