Verslagen
images/slider/image1.jpg

Op deze stralend mooie zondagmorgen mochten we in de Dorpskerk zingen van Gods Heerlijkheid en Eeuwige Trouw in een dienst die werd voorgegaan door Ds de Kwaadsteniet

De dominee sprak over Gods verbond met de mensen en de belofte van God om nooit meer de wereld te vernietigen door een grote overstroming welke zichtbaar wordt gemaakt door het teken van de regenboog, die we keer op keer weer mogen zien en daardoor aan Gods belofte herinnerd worden.

Een boog in de wolken als teken van trouw.
Staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou.
In tijden van vreugde maar ook van verdriet.
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

Het was weer een fijne en gezegende dienst waarin we weer mochten ervaren dat de Heilige Geest in ons midden is.