Verslagen
images/slider/image1.jpg

Op deze kerstavond hebben wij onze medewerking verleend in de avonddienst. Een afspraak die anderhalf jaar daarvoor al gemaakt is. Een voorbeeld van op tijd een afspraak maken, doordat je het jaar daarvoor te laat was.
Voor ons betekent een optreden in Rijnsaterwoude een behoorlijke reistijd, maar omdat deze dienst niet laat op de avond is, was dat geen probleem.

Met de koster (Piet Endenburg) al aan het eind van de middag afgesproken zodat we in de kerk de geluidsinstallatie konden afstellen en nog wat liederen konden zingen voordat de dienst zou beginnen. Dit ging allemaal prima, totdat 5 minuten voordat de dienst begint er een brom op de geluidsinstallatie van de kerk ontstaat. Als nood oplossing heeft de dominee maar via een van onze microfoons en geluidsinstallatie de dienst geleid.

Een dienst met als thema “Er is geen plaats”. Met een lezing uit Jesaja 9, met letterlijk de tekst van ons lied “Want een kind is ons geboren” .

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst

De lezing van het kerstverhaal uit Lucas 2, met natuurlijk de geboorte van Jezus en de herders in de velde. Uit het thema “Er is geen plaats” ontstaat de vraag ontstaat waarom er geen plaats is (voor de minste) en waarom iedereen Keizer Augustus maar moet gehoorzamen.

Een dienst waarin de bekende kerstliederen zoals Stille nacht, Ere zij God worden gezongen, en waarin genoeg ruimte voor Reveil was om de kerstliederen zoals, Via Bethlehem, Immanuel, kerstbelijdenis, Jezus Gods heerlijkheid verschijnt, Jesus what a wonderful child te laten horen.

Zo was het een fijne kerstavond: inspirerend en gezegend. Een mooi begin van kerst.